NEWS & MEDIA

R&D Project: High Frequency RF Telecommunications Components for Small Satellites

February 20, 2023

Podjetje PARADIGMA TECH d.o.o. (v konzorciju s Cosylab d.d.) je na javnem razpisu »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO« (JR RRI NOO) uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt operacije Razvoj visokofrekvenčnih RF telekomunikacijskih komponent za male satelite.

Namen RRI projekta je razviti visokofrekvenčne RF telekomunikacijske komponente za male satelite do stopnje TRL 9, ki bodo pripravljene za industrijsko proizvodnjo. Cilj so tako funkcionalne visokofrekvenčne RF telekomunikacijske komponente za male satelite oz. sistem, ki je namenjen komunikaciji z drugimi sateliti ali pa z zemeljsko postajo, tržil pa se bo na svetovnem trgu.

Skupna finančna vrednost projekta: 619.618 EUR

Višina EU sofinanciranja: 299.881 EUR

Naložba se financira iz slovenskega mehanizma Načrt za okrevanje in odpornost: www.noo.gov.si

Povezava na portal: www.evropskasredstva.si